Tin địa phương

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng 40 nhà “Mái ấm Công đoàn"

Tính từ thời điểm phát động đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 570 nhà, với trên 8,4 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình là đơn vị dẫn đầu trong khu vực về vận động hỗ trợ cho chương trình Mái ấm Công đoàn.

Ngày 3.12, Hội đồng quản lý Quỹ “Xã hội Công đoàn Quảng Bình” LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ cho 40 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong đó hỗ trợ làm mới 28 nhà (mỗi nhà 30.000.000đ), sửa chữa 12 nhà (mỗi nhà 15.000.000đ), với tổng số tiền là 1.020.000đ triệu đồng.

Chương trình “Mái ấm công đoàn” thực sự là chỗ dựa để những đoàn viên nghèo có điều kiện xây dựng nhà ở cho mình. Những “Mái ấm công đoàn” được xây bằng tình cảm của nhiều tấm lòng do tổ chức công đoàn phát động đã khẳng định vai trò và vị trí của công đoàn trong việc chăm lo cho đời sống người lao động, giúp CNVCLĐ ổn định về nhà ở, yên tâm công tác, lao động sản xuất từ đó tạo thu nhập nâng cao chất lượng của cuộc sống.

Nhằm tiếp tục giúp đỡ và chia sẻ một phần khó khăn với CNVCLĐ nghèo, thu nhập thấp, thiếu việc làm, chưa có nhà ở, năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát động Cuộc vận động ủng hộ đóng góp xây dựng Quỹ “Xã hội Công đoàn Quảng Bình” trong toàn thể cán bộ, CNVCLĐ và các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để hỗ trợ cho những đoàn viên nghèo có điều kiện được xây dựng, tu sửa lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

Tính từ thời điểm phát động đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 570 nhà, với trên 8,4 tỷ đồng.

Tác giả: XUÂN HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNGTOP